Sådan fungerer dit syn

Sådan ser du

Når du retter øjet mod noget, bliver der dannet et billede på din nethinde, hvorefter det transporteres via synsnerven op i hjernen, der fortæller dig, hvad det er, du ser på. Billedet på nethinden dannes ved, at lyset brydes af øjets hornhinde og linse.

Hvad er et normalt syn?

Det er øjets brydning, der afgør, om du har normalt syn, eller om du er nærsynet, langsynet eller har bygningsfejl. Brydningen styrer hvor i øjet, de billeder, som senere sendes op til hjernen via synsnerven, dannes. Har du normalt syn, vil billederne dannes nøjagtigt på nethinden, og du vil se et tydeligt billede

Nærsynet og langsynet

Hvis man kniber øjnene sammen for at se ting, der er langt væk, vil man typisk være nærsynet, mens man typisk er langsynet, hvis man har svært ved at se ting, der er tæt på. Er du nærsynet ser du altså bedst det, der er nærmest, og er du langsynet, ser du bedst ting, der er langt væk. Er du nærsynet sker billeddannelsen foran nethinden, og er du langsynet sker den bagved nethinden. Begge dele medfører, at du ikke kan se tydeligt.

Figur 1
For at du kan se tydeligt, skal lyset ramme et bestemt punkt i øjet. Punktet er placeret bagerst i øjet på nethinden. Rammer lyset foran alle bagved punktet, bliver billedet på nethinden utydeligt.

Brydningsfejl

Er der fejl i brydningen bliver billeddannelsen på nethinden uklar. Nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl kaldes med en samlet betegnelse for brydningsfejl. Disse fejl kan korrigeres med brilleglas eller kontaktlinser, hvis styrke angives i dioptri. Dioptri-værdi er markeret med + eller -. Dette viser, om der korrigeres for langsynethed (+) eller nærsynethed (-). Jo større dioptri, jo større brydningsfejl.

Bygningsfejl

En bygningsfejl opstår fordi, hornhinden og/eller linsen krummer uens i forskellige retninger. Det betyder, at billeddannelsen ligger skævt på nethinden, og det medfører, at man ikke kan se tydeligt. De fleste mennesker har små bygningsfejl, som man ikke lægger mærke til. Større bygningsfejl kan være medfødte eller opstå på grund af sygdom i hornhinden eller linsen. Man kan få både briller og kontaktlinser, der korrigerer for bygningsfejl. Bygningsfejlen bliver typisk opdaget hos optikeren, når man begynder at se utydeligt og skal have briller.

Det centrale og det perifere syn

Når du fokuserer på en ting, som for eksempel siderne i en bog, kan du ikke kun se bogen foran dig, men også bordpladen, bogen ligger på, og de ting, der er rundt omkring og bagest i lokalet. Du lægger bare ikke rigtig mærke til det, fordi dit fokus er rettet mod siderne i bogen. Når du fokuserer på noget, bruger du dit centrale syn, og når du opfatter dine omgivelser uden at kigge direkte på dem, bruger du dit perifere syn. Det er også dit perifere syn, du bruger, når det er mørkt, da det kan opfatte lys, der er svagere, end det centrale syn kan. Det er dit centrale syn, du får målt, når du får målt din synsstyrke.

Figur 2
Når du fokuserer på noget, som for eksempel siderne i en bog, bruger du dit centrale syn. Det, som du ikke fokuserer på, ser du med dit perifere syn.

Synet ændrer sig med alderen

Når vi er omkring 40-50 år vil de fleste af os opleve, at vi får svært ved at se tydeligt tæt på. Dette kaldes ’alderssyn’ og skyldes, at øjets linse stivner med alderen og nedsætter øjets evne til at fokusere på ting, der er tæt på. I langt de fleste tilfælde kan det løses med en læsebrille.

Måling af synsstyrke

Hvor nær- eller langsynet, man er, afgøres med en synsprøve. Du kan sikkert huske lægens tavler med symboler og figurer fra din barndom. Dem, du møder som voksen, er synstavler med bogstaver eller tal placeret på rækker, hvor de øverste er de største og de nederste de mindste. Jo flere bogstaver, man kan læse fra nederste linje i en fast afstand, jo bedre er ens synsstyrke. Synsstyrken angives ofte som procent, hvor 100 procent er normalt syn. For at køre bil skal man have mindst 50 procent syn, når begge øjne med eventuelt briller eller kontaktlinser bruges.

Figur 3
Synstavler består af en række symboler på række. De kan se ud på mange forskellige måder. Fælles for dem er, at man på baggrund af, hvad du kan identificere korrekt, kan udregne din synsstyrke.
Her på siden kan du møde en synstest, der præsenterer dig for en række med symboler. På hver linje er alle symboler samme størrelse, og du bliver kun præsenteret for en række ad gangen.

Forskellen på syns- og brillestyrke

Der er forskel på syns- og brillestyrke, da synsstyrken kun kan måles, hvis man selv spiller en aktiv rolle i forhold til at fortælle, hvor meget man kan se under synsprøven, mens brillestyrken kan udmåles af optikeren eller øjenlægen alene.

Tjek dit syn ofte

Du kan selv tjekke dit syn og få en fornemmelse af, om det fungerer som det skal. Du kan tjekke det ved først at holde én hånd op for det ene øje og dernæst op foran det andet. Bruger du normalt briller eller kontaktlinser så behold dem på. Ser du lige godt med begge øjne? Eller er der en forskel? Hold øje med om dit syn forandrer sig. Hvis det gør, så kontakt en optiker. Det samme gælder, hvis du pludselig oplever andre forandringer i synet som for eksempel:

  • Du kniber øjnene sammen, når du ser tv eller kører bil.
  • Du skal have avisen eller telefonen langt væk fra ansigtet for at se tydeligt.

Kort sagt: Hold jævnligt øje med dit syn og kontakt en optiker, hvis det forandrer sig.

Figur 4
Når du tester dit syn, er det vigtigt, at du gør det med et øje ad gangen. Husk at holde håndfladen foran øjet. Hvis du holder fingrene foran øjet, kan du ubevidst komme til at kigge gennem fingrene.