Optiker for svagsynede

Her finder du en fuld liste på landets optikere, der tilbyder særlig rådgivning og service for svagsynede, der har 30 pct. eller mindre tilbage af synet. Listen opdateres jævnligt og indeholder optikere, der har en aftale med den lokale offentlige synsrådgivning eller er medlemmer af Foreningen af svagsynsspecialister.

Benyt Zoom-funktion eller klik på firkant øverst i kortet for at se hele landet.