Øjenforeningens organisation

Øjenforeningen er en sygdomsbekæmpende organisation. Vores mission er at hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås.

Alle kan blive medlemmer af Øjenforeningen.

Øjenforeningen er en landsdækkende organisation med 16 lokalforeninger, der primært drives af frivillige kræfter. Hver lokalforening vælger selv de personer, som skal sidde i repræsentantskabet, der er Øjenforeningens øverste myndighed. Kun sekretariatets personale er lønnet.

Øjenforeningen er organiseret således:

Øjenforeningens organisationsdiagram

 

Medlemmerne er organiseret i 16 lokalafdelinger, der alle har en medlemsvalgt bestyrelse. Lokalformanden og yderligere én repræsentant for hver 100. påbegyndte medlem er en del af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af medlemsvalgte repræsentanter fra lokalforeningerne og en række udpegede synskyndige, deriblandt øjenlæger. Repræsentantskabet ledes af et præsidium.

Hovedbestyrelsen leder Øjenforeningen i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutninger.

Forretningsudvalget varetager sammen med sekretariatschefen den daglige ledelse af Øjenforeningen.

Fagkyndig komité bistår hovedbestyrelsen og indstiller, hvilke forskningsinitiativer Øjenforeningen støtter. Forskningsstøtten uddeles ved det årlige repræsentantskabsmøde.

Sekretariat varetager Øjenforenings drift og bistår både hovedbestyrelse og lokalafdelinger.

Nøglepersoner i Øjenforeningen

Præsident

Michael Lerche, fhv. landsdommer ved Østre Landsret 

 

Vicepræsident

Henrik Gam, fhv. landsdommer ved Østre Landsret 

 

Formand

Carsten Edmund, øjenlæge, dr.med. 

 

Direktør

Marijke Vittrup, cand.mag

Lokalformænd i lokalafdelinger

       

Amager

     

Lars-Peter Brogaard Nielsen

Lokal formand

32 52 16 22

lars-peter-brogaard@nielsen.mail.dk         

Fyn

     

Mogens Bjørn Jensen

Lokal formand, optiker

27 59 90 02

lonefenger@privat.dk

Storkøbenhavn

     

Henrik Lund-Andersen

Professor, overlæge, dr.med. 

40 25 02 57

helan@regionh.dk

Midtjylland

     

Svend Aage Schytte Pedersen

 

40 90 52 92

schytte.thy@gmail.com

Nordsjælland

     

Kontakt Øjenforeningen

 

33 69 11 00

kontakt@ojenforeningen.dk

Sydøstjylland

     

Jesper Skov

Lokal formand, øjenlæge

75 93 03 45

jesper@eyedoc.dk

Sønderjylland

     

Frede Jørgensen

Lokal formand

40 30 17 14

fredeogeva@gmail.com

Østjylland

     

Birger Larsen

Formand, optometrist

 21 67 80 54

mail@kbborchlarsen.dk