Oplysning

Oplysning om øjensygdom har i mange år udgjort en central del af Øjenforeningens virke. Mest kendt er foreningens medlemsblad VÆRN OM SYNET og de mange brochurer, som findes på hospitalernes øjenafdelinger og hos de praktiserende øjenlæger. Information fra medlemsblad og brochurer udgør en væsentlig del af det materiale, du finder på denne hjemmeside.

Øjenforeningen afvikler også mange informationsmøder i hele landet. Her optræder lokale øjenlæger med jordnære foredrag om de mest almindelige øjensygdomme, og der er altid rig lejlighed til at stille spørgsmål til øjenlægerne. Det er lokalafdelingerne, der står for at arrangere og afvikle informationsmøderne. Vi er drevet af frivillige kræfter og hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at engagere dig i øjensagen og gøre en forskel for Øjenforeningen i dit lokalområde. Kontakt sekretariatet for mere information.

Information fra Øjenforeningen er altid evidensbaseret og fast forankret i forskningen. Vi leverer altid den nyeste og mest opdaterede viden – uafhængig af kommercielle interesser.

I 2016 brugte Øjenforeningen 39 % af sine samlede omkostninger på oplysningsarbejde.