Støtte til efteruddannelse

Øjenforeningen yder støtte til efteruddannelse for paramedicinske faggrupper på øjenområdet.

Der er årligt afsat ca. 50.000 kr. til efteruddannelse og ansøgningerne bliver behandlet efter først-til-mølle princippet.

For at støtten kan komme så mange som muligt til gode, vil vi som hovedregel kun kunne imødekomme den samme ansøger hvert andet år. Ligeledes kan vi maksimalt imødekomme tre ansøgninger per ansættelsessted.

Ansøgere skal benytte Øjenforeningens ansøgningsskema.