Synspunkt

Test dit syn

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand
Foto: Shutterstock

Kære læser

Synsstyrken er den vigtigste kliniske parameter til vurdering af synsevnen. Mange kender deres brillestyrke, som angiver styrken på de brilleglas, der sikrer, at der dannes et skarpt billede på nethinden. Synsstyrken angiver evnen til at se små detaljer med den bedst mulige brille og angives i dag ofte i procent af den normale synsstyrke, som er 100 pct. Har du en synsstyrke på 50 pct., må du stadig køre bil, er den 30 pct., er du svagsynet, og er den 10 pct., er du socialt blind.

Som bekendt har vi to øjne, og ovennævnte synsstyrker angiver synsstyrken på det bedste øje. Ved mange øjensygdomme, som for eksempel grå stær og AMD (alderspletter på nethinden), er der forskel på synsstyrken i de to øjne. Man ser jo med begge øjne og opdager derfor ikke nødvendigvis det nedsatte syn på det dårligste øje. Man opdager først, at der er noget galt, når også det bedste øje er ramt.

Øjenforeningen har udviklet en simpel synsprøve, der kan teste dit syn på hvert øje for sig. På Øjenforeningens hjemmeside kan du selv teste synet på henholdsvis 40 cm’s (læsesyn) og 2 meters afstand (afstandssyn). Testen er gratis og kan tages af alle på en computer, tablet eller mobiltelefon.

Den almindeligste årsag til nedsat syn er en såkaldt brillefejl, som bevirker, at der ikke dannes et skarpt billede på nethinden. Optikeren kan hurtigt finde ud af, om det er årsagen, og korrigere for den. Er årsagen derimod ikke en brillefejl, skal man undersøges af en øjenlæge, der kan stille den rette diagnose og iværksætte en behandling.

Inde i bladet kan du læse artikler om brugen af testen.

God læselyst!