Kampagne

Test dit syn jævnligt

Danmark tester synet er en ny landsdækkende oplysningskampagne. Her opfordrer Øjenforeningen danskerne til at teste synet minimum én gang om året. På den måde opdager du de første tegn på forandringer af synet, så du kan få den rette hjælp i tide.

Billede af en pige der dækker sit ene øje med sin hånd

Mange tror fejlagtigt, at man først skal få sit syn testet, når man oplever synsproblemer, og derfor går mange rundt med problemer relateret til synet, som kan være alt fra trivsels- og sikkerhedsproblemer til øjensygdomme, uden at vide det. Det problem vil Øjenforeningen rette op på med kampagnen.

Titel

Danmark tester synet-kampagnen er gjort mulig med støtte primært fra ”sundhedsdonationer” under Sygeforsikringen ”danmark” samt fra Roche og Synoptik-Fonden. Selve testen er udviklet med støtte fra Medarbejderfonden for VKR Gruppen.

Læs mere på:

Hjemmeside:                       danmarktestersynet.dk

Facebook:      facebook.com/oejenforeningen

Instagram:      instagram.com/ojenforeningen

”Vi har i en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion spurgt ind til, hvor ofte danskerne tester deres syn, og hele 48 pct. svarer hvert andet eller tredje år eller sjældnere, og det er slet ikke ofte nok,” udtaler direktør i Øjenforeningen, Marijke Vittrup.

”Danmark tester synet-kampagnen skal gøre danskerne opmærksomme på, at synet ikke er noget, vi kan tage for givet. Vi spurgte også ind til, hvilken sans danskerne er mest bange for at miste, og hele 59 pct. svarede, at synssansen er den sans, de er mest bange for at miste. At så mange er bange for at miste synssansen, harmonerer jo ikke supergodt med, at vi tester synet så sjældent,” uddyber Marijke Vittrup.

Øjenforeningen lancerede sidste år en gratis onlinesynstest, der er lægevalideret, CE-mærket, uvildig og cookiefri. Den digitale gør det selv-synstest giver alle med adgang til internettet et gratis værktøj, der sætter dem i stand til selv at teste deres læse- og afstandssyn. På den måde har alle, uanset privatøkonomi, adgang til synstesten.

Danmark tester synet er et samarbejde mellem øjenlæger, optikere og andre virksomheder og organisationer. Sammen passer vi på danskernes syn. Danmark tester synet er udviklet og drevet af Øjenforeningen.