Behandling af Fuchs Endoteldystrofi

Morten Brok Molbech Madsen, læge og ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Legatet skal bruges til at undersøge synsfunktion og bivirkninger efter hornhindetransplantationer til behandling af Fuchs Endoteldystrofi. Fuchs’ endoteldystrofi medfører uklarheder i øjets hornhinde, der opstår på grund af dannelsen af knoplignende forandringer på hornhindens inderside samt tab af de såkaldte endotelceller, der normalvis søger for at holde hornhinden velhydreret. Ved tab af cellerne ophobes væske i hornhinden, og synet sløres. Sygdommen optræder sjældent for 30-40 årsalderen, ses oftere hos kvinder end mænd og anslås at forekomme hos omkring 4 pct. af befolkningen. Hornhindetransplantation har vist sig at være en effektiv behandling af sygdommen. I Danmark udføres årligt cirka 600 transplantationer, hvoraf cirka 70 pct. udføres som enten DSAEK eller DMEK. Ved begge teknikker fjernes knopperne på hornhindens inderside, ligesom nye endotelceller tilføres. Teknikker adskiller sig fra hinanden ved deres tykkelse idet transplantatet ved DSAEK er cirka 100 mikrometer tykt mod blot 15 mikrometer for DMEK. Undersøgelsen har til formål at sammenligne teknikkerne med hensyn til synsfunktion og bivirkningsprofil.

I 2020 modtog han et legat på 250.000 kr fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra henholdsvis en anonym giver150.000 kr. og en donation fra
Kirsten Friis-Nielsens Forskningsfond50.000 kr. samt en donation fra Helene og Viggo Bruuns Fond50.000 kr
I 2021 modtog han 350.000 kroner fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000 kroner kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2022 modtog han et legat på 286.758 kr. Hvoraf 150.000 kr. er doneret af Kirsten Friis Nielsens Forskningsfond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

886.758 kr.

Periode

2020 - 2022

Af Morten Brok Molbech Madsen