Grøn stær Grå stær

Børn opereret for grå og grøn stær

Diana Chabané Schmidt, læge og ph.d.-stud., Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet Glostrup. Børn opereret for grå og grøn stær skal have binyrebarkhormondråber efter operationen for at forhindre inflammation i øjet. Nogle børn udvikler binyrebarkhormonmangel i forbindelse med øjendråbebehandlingen, og dette kan være livstruende. Første del af dette studie forsøger at finde genetiske årsager, der vil kunne hjælpe med at forudse, hvilke børn der er i risiko, og hvordan behandlingen vil kunne tilpasses det enkelte barn. Børn, der opereres for grå stær, risikerer endvidere at udvikle grøn stær efter operationen. Grøn stær er en sygdom, som ubehandlet medfører blindhed. Tidligere studier har kun påvist en øget risiko for grøn stær få år efter operationen, og livstidsrisikoen er ikke blevet undersøgt. Under anden del af dette studie ønskes det klarlagt, om disse børn bør følges livslangt.

I 2021 modtog hun 500.000 kroner fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000 kroner kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2022 modtog hun 300.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

800.000 kr.

Periode

2021 - 2022