Grøn stær

At finde en vej til bedre risikoprofilering og rettidig diagnose ved identifikation af potentielle molekylære biomarkører for glaukom (grøn stær)

Arevak Saruhanian, cand.med, ph.d.-stud., Øjenafdelingen Rigshospitalet.

Projektet skal finde vej til bedre risikoprofilering og rettidig diagnose ved identifikation af potentielle molekylære biomarkører for glaukom (grøn stær). Glaukom (grøn stær) er den hyppigste årsag til irreversibel blindhed på verdensplan. Den eneste nuværende behandlelige risikofaktor er forhøjet øjentryk. Glaukom er langt oftest uden symptomer, indtil sygdommen er så fremskreden, at behandlingen i mange tilfælde ikke er tilstrækkelig til at forebygge synshandikap eller blindhed. Udover arvelighed, øjentryk og alder har tiltagende studier antydet, at en nedsat energimetabolisme øger risikoen for at udvikle glaukom. Formålet med nærværende studie er at identificere biomarkører for glaukom ved at kortlægge energimetabolismen ud fra vævsprøver fra forsøgspersoner. Dette vil potentielt kunne hjælpe med at forudsige, hvem der er i risiko for at udvikle synstruende glaukom.

I 2022 modtog hun et legat på 484.592 kr. Projektet er fuldt finansieret af Bagenkop Nielsens Myopi-Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

484.592

Periode

2022