Forandringer i immunforsvaret hos patienter med Polypoidal Choroidal Vaskulopati (PCV)

Jakob Ørskov Sørensen, læge og ph.d.-stud. Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet Glostrup til at undersøge forandringer i immunforsvaret hos patienter med Polypoidal Choroidal Vaskulopati (PCV) samt de hvide blodlegemers reaktivitet overfor øjets melanin hos patienter med PCV. PCV er en degenerativ nethindesygdom, der udgør 5-10 procent af de patienter, der henvises til øjenafdelinger med våd AMD. Ny forskning har vist systemiske ændringer i immunforsvaret hos patienter med PCV, og formålet er således at undersøge disse patienters immunforsvar sammenlignet med raske på samme alder og med kinesiske patienter. Studiet er dansk forankret, men udføres i samarbejde med School of Opthalmology and Optometry, Wenzhou Medical University i Kina, og resultaterne vil skabe forudsætning for en større forståelse af PCV og danne grundlag for en mere målrettet behandling.

I 2020 modtog han et legat på 300.000 kr fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

300.000

Periode

2020

Af Jakob Ørskov Sørensen