Grøn stær

Forhøjet tryk i øjet er en af de væsentligste risikofaktorer for udvikling af grøn stær

Sarkis Saruhanian, læge og ph.d.-stud., Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Institut For Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, til at udvikle en human sygdomsmodel for grøn stær (glaukom). Forhøjet tryk i øjet er en af de væsentligste risikofaktorer for udvikling af grøn stær, og den eneste nuværende behandling er sænkning af trykket. Øjentrykket er dog ikke den eneste årsag til grøn stær, og alt for mange grøn stær-patienter mister synet på trods af øjentryksænkende behandling. Ved hjælp af simple hudbiopsier vil dette studie lave stamceller fra patienter med grøn stær og ud fra stamcellerne udvikle nethinder. Modellen vil give mulighed for at undersøge karakteristika fra hver enkelt patients nethinde og dermed opnå en større forståelse for de sygdomsmekanismer, der forårsager grøn stær. Potentielt vil studiet kunne bane vejen for nye behandlingsstrategier og i bedste fald hjælpe med at forebygge synshandikap og blindhed hos patienter med grøn stær.

I 2021 modtog han et legat på 346.249 kroner fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

346.249

Periode

2021