AMD Øjensygdomme

Geografisk atrofi

Marie Krogh Nielsen, læge, Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, modtog et legat til at forske i behandling af geografisk atrofi (GA). GA er senstadie af tør AMD, og sygdommen medfører huller i det centrale synsfelt. GA påvirker den enkeltes livskvalitet meget negativt. I dag findes der ingen behandling, der kan forebygge eller bremse det synstab, der sker ved GA. De senere år har det imidlertid vist sig, at GA lader til at være associeret med fremskyndet aldring af kroppens immunforsvar, hvilket viser sig som inflammation. Dette er ligeledes tilfældet ved andre neurodegenerative lidelser, som kan behandles med immunterapi. Ved at analysere sammenhængen mellem de inflammatoriske processer i blod og rygmarvsvæske og sygdomsudviklingen, håber projektet at kunne komme med forslag til potentielle behandlinger (immunterapi) af GA.

I 2019 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

200.000

Periode

2019

Af Marie Krogh Nielsen, læge