Hvordan man bedre kan diagnosticere og forebygge atopisk keratoconjunktivitis

Pernille May Hansen, læge og ph.d.-stud., Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet Glostrup, til at undersøge, hvordan man bedre kan diagnosticere og forebygge atopisk keratoconjunktivitis. Børneeksem (atopisk eksem) er en almindelig inflammatorisk hudsygdom hos børn og voksne. Cirka 20 pct. af patienterne oplever på et tidspunkt øjenbetændelse, og hos flere bliver denne tilstand kronisk og potentielt synstruende. Atopisk keratoconjunktivitis er den mest frygtede af mulige komplikationer, da den kan føre til blindhed. Der er meget lidt viden om sygdomsudviklingen og karakteriseringen af atopisk keratoconjunktivitis, og om der er en eventuel sammenhæng mellem øjengenerne og symptomerne fra huden. Formålet med studiet er at karakterisere atopisk keratoconjunktivitis og herudover at vurdere sygdomsbyrden både i forhold til hud- og øjensymptomer, og hvordan denne adskiller sig fra patienterne uden denne tilstand. Med øget viden vil man i fremtiden kunne diagnosticere atopisk keratoconjunktivitis hurtigere og bedre, hvormed tidligere behandling kan igangsættes, således at risikoen for svære komplikationer nedsættes og synstab hindres.

i 2021 modtog hun et legat på 250.000 kroner fra Øjenforeningen
i 2022 modtog hun et legat på 400.000 kroner fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

650.000

Periode

2021 - 2022