Grå stær Øjensygdomme

kortlægge forekomsten af og komplikationerne ved indgreb i øjets indre

Birgitte Romme Nielsen, introduktionslæge, Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, fik et forskningslegat til at kortlægge forekomsten af komplikationer ved intraokulære indgreb (operationer i øjets indre) i Danmark baseret på landspatientregisteret. Intraokulære operationer er i kraftig stigning i Danmark, og det er væsentligt at holde øje med komplikationsraten, da komplikationer kan opstå med måneders forsinkelse. Ved at kende udbredelsen kan daglig klinisk praksis optimeres og overflødig kirurgi forebygges. I det seneste udtræk fra landspatientregisteret ses en markant stigning i antallet af nethindeløsninger, og det bør undersøges nærmere, om intraokulære indgreb er skyld i denne stigning. Foreløbige resultater viser, at risikoen for nethindeløsning er markant forhøjet, når glaslegemet fjernes på et øje, der ikke er opereret for grå stær. Endelig ses det, at der er en betydelig forskel i forekomsten af glaslegemeoperationer mellem regionerne. Med projektet ønskes det at belyse disse forskelle, så der er et udgangspunkt for at diskutere nationale retningslinjer.

I 2019 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000 kr. kom fra Carl og Nikoline Larsens Fond
I 2020 modtog hun i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2022 modtog hun i alt 161.270 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

611.270 kr.

Periode

2019-2022

Af Birgitte Romme Nielsen, introduktionslæge