Lavdosis atropin kan bremse udviklingen af nærsynethed hos danske børn

Niklas Cyril Hansen, ph.d.-stud., Afdelingen for Øjensygdomme, Rigshospitalet Glostrup til at undersøge, om lavdosis atropin kan bremse udviklingen af nærsynethed hos danske børn. Forekomsten af nærsynethed er i løbet af de seneste 20 år steget væsentligt flere steder i verden, hvilket er bekymrende, da de højere grader af nærsynethed er forbundet med øget forekomst af blandt andet nethindeløsning og grå stær. Nyere forskning har beskrevet en halvering i udvikling af nærsynethed hos børn i Asien ved behandling med lavdosis atropin, med kun beskedne og klinisk ubetydelige bivirkninger, hvilket er opsigtsvækkende. Dette studie tilsigter at afklare optimal dosering af behandlingen, og hvorvidt effekten er lige så god hos danske børn.

I 2021 modtog han et legat på 620.000 kroner fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

620.000

Periode

2021