Mikrobiomanalyse giver en højere andel af klinisk relevante prøvesvar end konventionel dyrkning af bakterier og svampe

Anders Ivarsen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital, til at undersøge, om mikrobiomanalyse giver en højere andel af klinisk relevante prøvesvar end konventionel dyrkning af bakterier og svampe ved diagnosticering af infektiøs hornhindebetændelse. Infektiøs hornhindebetændelse rammer hvert år flere hundrede danskere og medfører ofte betydelige gener i form af reduceret syn på det ramte øje. Mikrobiomanalyse tillader identifikation af mikrober, men der mangler endnu en fyldestgørende afklaring af anvendeligheden i forbindelse med infektiøs hornhindebetændelse. Formålet med nærværende projekt er at undersøge, om mikrobiomanalyse giver bedre diagnostik og dermed bedre mulighed for hurtigt at målrette behandlingen og derved opnå færre senfølger.

2021 modtog han et legat på 340.000 kroner fra Øjenforeningen, hvoraf 231.600 kroner kom fra Riisfort Fonden.

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

571.600

Periode

2021