Keratoconus (Keglehornhinde)

Registerstudie af patienter med behandlingskrævende keglehornhinde

Sashia Bak-Nielsen, læge og ph.d.-studerende, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital modtog et legat til et tredelt registerstudie af patienter med behandlingskrævende keglehornhinde. Studiets første del fokuserer på komorbiditet, samt om keglehornhinde påvirker patienternes levealder og socioøkonomiske forhold. Resultaterne skal blandt andet afklare, om patientgruppen bør screenes for andre sygdomme. Studiets anden del ser på, om niveauet af proteinerne GCDFP-15 og PIP, som findes i blod og spyt, influerer på patienternes levealder, samt alvorsgraden og varigheden af sygdommen. Håbet er, at de to markører kan anvendes til tidlig diagnostik af keglehornhinde, da det vil kunne forbedre prognosen. Studiets sidste del har fokus på, hvordan patienterne oplever, at keglehornhinde påvirker deres livs- og synskvalitet.

I 2016 modtog hun i alt 230.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog hun i alt 100.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

330.000

Periode

2016-2017

Af Sashia Bak-Nielsen