Sammenligne effekten af en ny type briller kaldet Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS)

Lou-Ann C. Andersen, læge og ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt, til at sammenligne effekten af en ny type briller kaldet Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) med natlinser (Ortho-Klinser) til behandling af nærsynethed hos danske børn i alderen 6-12 år. Jo længere øjet bliver, des større bliver graden af nærsynethed og risikoen for synstruende komplikationer. Natlinser bremser udviklingen af nærsynethed ved at bremse øjets længdevækst. Det nye DIMS-brilleglasdesign har i et asiatisk studie vist tilsvarende resultater. Hvis behandlingseffekten af DIMS-brillen viser sig at være ligeværdig med natlinsens, vil dette projekt føre til et nyt behandlingstilbud til det stigende antal nærsynede danske børn og potentielt betyde bedre øjensundhed, færre operative indgreb og færre invaliderende synshandicap.

I 2021 modtog hun 150.000 kroner fra Øjenforeningen. Hele støtten er gjort mulig som følge af en donation fra en anonym fond
I 2022 modtog hun 391.630 kr. Hvoraf 171.630 kr. er doneret af Bagenkop Nielsens Myopi-Fond og 50.000 kr. er doneret af Helene og Viggo Bruuns Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

541.630 kr.

Periode

2021 - 2022