Synsnervesvind

Synsnervens følsomhed for miljøpåvirkninger under graviditeten

Elin Holm, overlæge, Øjenafdelingen, Landssygehuset, Thorshavn, Færøerne, fik et legat til at forske i synsnervens følsomhed for miljøpåvirkninger under graviditeten, herunder kviksølv, rygning og PCB. Et tidligere dansk studie har vist, at børn af kvinder, der har røget tobak under deres graviditet, har en tyndere synsnerve, hvilket for eksempel øger risikoen for udvikling af grøn stær. På Færøerne har man nøje kortlagt et stort antal graviditetsforløb, fødsler og efterfølgende udvikling av børnene helt til voksenalder. De frembyder en bred variation i eksponering for de førnævnte miljøfaktorer. Der findes en ekstensiv data- og biobank fra disse fødselskohorte studier. Man vil nu invitere den ældste fødselskohorte til en øjenundersøgelse, hvor man med et moderne øjenkamera, optisk kohærenstomografi, vil kortlægge hvordan deres synsnerve ser ud i dag. Projektet vil skaffe ny og mere sikker viden om, hvilken betydning moderens helbred og udsættelse for miljøfaktorer under graviditeten har for udviklingen af synsnerven hos børnene og om, hvordan man bedre kan forebygge grøn stær.

I 2019 modtog hun i alt 300.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2020 modtog hun i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

550.000

Periode

2019-2020

Af Elin Holm, overlæge