Øjensygdomme

Synsudviklingen hos for tidligt fødte børn

Hajer Ahmad, optometrist, Øjenklinikken, Forskningsafsnit Ø37, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til at forske i synsudviklingen hos for tidligt fødte børn, født før 32. gestationsuge. En stor del af disse præmature får nedsat syn. Det skyldes blandt andet brydningsfejl, hjernebetinget synsnedsættelse og nethindesygdommen, præmaturitetsretinopati (ROP). Hos nogle børn er der ikke en umiddelbar forklaring på det nedsatte syn. I Danmark er der ikke nationale retningslinjer for opfølgning af synsudviklingen hos præmature børn. Projektet er således det første, der systematisk ser på årsagerne til synsnedsættelsen hos præmature født i perioden 1988-2015. Årsagen til de synsnedsættelser, som ikke er forklaret skal afdækkes, og børnenes livskvalitet og behov for synshjælpemidler bliver kortlagt. Projektet vil desuden undersøge, hvordan forskellige behandlingsstrategier har påvirket børnenes syn på kort og på lang sigt. Endelig ønsker projektet at fastlægge nationale opfølgningsprogrammer for præmature, der er behandlet for ROP i Danmark.

I 2019 modtog hun i alt 220.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2021 modtog hun 316.000 kroner fra Øjenforeningen, hvoraf et rejselegat på 16.000 kroner var doneret af Mette Warburgs Fond
I 2022 modtog hun et legat på 400.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

916.000 kr.

Periode

2019 - 2022

Af Hajer Ahmad, optometrist