AMD

At udvikle en sikker og effektiv genterapi til en musemodel for våd AMD

Bjørn Kristensen Fabian-Jessing, læge, ph.d.-stud., Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Til at udvikle en multi-genterapi målrettet flere af de patofysiologiske mekanismer bag våd AMD (aldersrelateret makuladegeneration). Mekanismerne bag sygdomsudviklingen er komplekse, men proteinet VEGF spiller en central rolle. Inden for de seneste år er der udviklet en ’anti-VEGF’-genterapibehandling, der har forbedret prognosen radikalt for denne patientgruppe, men der er stadig en god del af disse patienter, der ikke responderer på behandlingen eller kræver gentagne injektioner i øjet over en lang årrække. Der er tidligere vist gode resultater ved brug af såkaldt RNA-interferens i en musemodel. Dette skal nu afprøves på en anden cellelinje (melanocytter), og herefter skal der udføres et in vivo-interventionsstudie i en musemodel.

I 2022 modtog han 80.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

80.000

Periode

2022