Grå stær

Undersøge, hvilke linser/operationsmetoder der giver størst patienttilfredshed og brillefrihed ved grå stær-operation

Anne Guldhammer Skov, læge og ph.d.-stud., Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet Glostrup, til at undersøge, hvilke linser/operationsmetoder der giver størst patienttilfredshed og brillefrihed ved grå stær-operation og dermed giver det bedste synsresultat. Derudover vil projektet undersøge tolerancen af kirurgisk induceret styrkeforskel samt validere målemetoden ATR (Aniseikonia Tolerance Range). Forhåbentlig kan ATR være en fremtidig screeningsmetode til at vurdere, om en patient kan tolerere den styrke, der synes mest hensigtsmæssig for patienten. Denne viden er vigtig for at undgå uhensigtsmæssige linsevalg ved grå stær-operation og dermed undgå synsgener og samsynsproblemer efter operationen.

I 2021 modtog hun 173.982 kroner fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2022 modtog hun 200.000 kr. Projektet er fuldt finansieret af anonym familiefond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

373.982

Periode

2021 - 2022