At undersøge hvilken støtte og hjælp blinde og stærkt svagsynede unge skal tilbydes ift. at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet

Nina Milde, sygeplejerske, klinisk underviser, cand.mag. i psykologi og sundhedsfremme & sundhedsstrategier, Øjenafdelingen, Rigshospitalet Glostrup

Vil identificere, hvilke mekanismer der forårsager, at blinde og stærkt svagsynede unge i sammenligning med deres normaltseende jævnaldrende i væsentlig grad har nedsat livskvalitet og ingen eller meget lidt uddannelse. Projektet er bygget op omkring tre delstudier, der ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder vil identificere de bagvedliggende årsager til disse negative tendenser. Projektet vil komme frem til den bedste rehabiliterende indsats for blinde eller stærkt svagtseende unge med henblik på at øge deres muligheder for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse og opnå beskæftigelse.

I 2022 modtog hun 429.412 kr. Hvoraf 50.000 kr. er doneret af Helene og Viggo Bruuns Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

429.412

Periode

2022