AMD

At undersøge om behandling, der dæmper kronisk inflammation, kan bremse udvikling af druser (alderspletter) hos patienter med Aldersrelateret Makula Degeneration (AMD)

Kathrine Gotfredsen, læge, ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Til at undersøge, om den behandling, der anvendes til patienter med MPN (myeloproliferative neoplasmer) til at dæmpe kronisk inflammation, også kan have en effekt på patienter med AMD (aldersrelateret makuladegeneration). MPN-patienter er i øget risiko for at udvikle AMD. Studier viser ligheder i mekanismerne bag udviklingen af AMD og MPN, der kan forklares med kronisk systemisk inflammation. Dette er grundlaget for, at en human inflammationsmodel for MPN også har været anvendt på AMD-patienter. Modellen beskriver, hvorledes kronisk systemisk inflammation hos MPN-patienter spiller en rolle i udvikling af AMD.

I 2022 modtog hun 300.000 kr. Hvoraf 250.000 kr. er doneret af Fondation Juchum og 50.000 kr. er doneret af Grosserer L.F. Foghts Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

300.000

Periode

2022