At undersøge overlevelsen efter lymfekræft i øjenregionen

Stine Dahl Vest, læge, ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Rigshospitalet Glostrup.

Vil undersøge den prognostiske betydning af lymfekræfts specifikke placering i øjenregionen samt hyppigheden af gen- og proteinforandringer og deres betydning for patienternes overlevelse. Lymfekræft er den hyppigste ondartede tumor i øjenregionen blandt den danske befolkning. Sygdommen og den aktuelle behandling medfører risiko for nedsat syn og blindhed. Lymfekræft udvikles på baggrund af genforandringer, som fører til forandringer på proteinniveau. På nuværende tidspunkt kendes kun få af disse gen- og proteinforandringer, og deres betydning for patientens prognose er ikke belyst. Identifikation af sygdomsfremkaldende gen- og proteinforandringer kan bidrage til diagnosticering af patienter med dårlig prognose samt på sigt udvikling af individualiseret behandling, der vil kunne bedre overlevelsesrate og livskvalitet.

I 2022 modtog hun 400.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

400.000

Periode

2022