Undersøge proteinet sortilins betydning for tabet af nethindens nerveceller ved diabetes

Thomas Stax Jakobsen, læge i oftalmologi, Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital, og ph.d.-stud., Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, til at undersøge proteinet sortilins betydning for tabet af nethindens nerveceller ved diabetes. Det er målet ved blandt andet studier med antistoffer og genterapi at klarlægge sortilins betydning for tab af nerveceller i nethinden og vurdere et behandlingsmæssigt potentiale. Det er håbet, at forståelsen af sortilins rolle i nervecelletab i den diabetiske nethinde kan bidrage med generel viden om mekanismer involveret i tabet af nethindens nerveceller. Beskyttelse af nervecellerne som behandlingsmål er relevant på tværs af nethindesygdomme, og resultaterne fra projektet kan derfor have behandlingsmæssig betydning og føre til yderligere studier af sortilins funktion i en lang række degenerative nethindesygdomme.

I 2021 modtog han et legat på 200.000 kroner fra Øjenforeningen, hvoraf 100.000 kroner kom fra Kirsten Friis-Nielsens Forskningsfond
I 2022 modtog han et legat på 270.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

470.000 kr.

Periode

2021 - 2022