At undersøges hvordan kunstige tårer med og uden konserveringsmidler påvirker øjets bægerceller, som udgør en vigtig komponent i øjets tårefilm

Simone Ahrensberg, stud.med., Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet

Vil undersøge de fysiske og kemiske egenskaber ved ’kunstige tårer’ med og uden konserveringsmidler. Tørre øjne er en hyppig sygdom i befolkningen (op mod 15 pct. af befolkningen over 65 år lider af tørre øjne). Tilstanden behandles primært med regelmæssig brug af kunstige tårer. En stor del af disse produkter indeholder konserveringsmidler, som er skadelige for øjets bægerceller og kan forårsage allergi og skade øjets overflade og dermed forværre symptomerne på tørre øjne. På trods af et stigende forbrug af kunstige tårer mangler der forskning på området. Dette studie vil skabe et bedre grundlag for valg af kunstige tårer, hvilket potentielt kan forebygge unødvendig sygdomsprogression, mindske bivirkninger og øge patienternes livskvalitet.

I 2022 modtog hun 150.000 kr. Hvoraf 50.000 kr. er doneret af Helene og Viggo Bruuns Fond.

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

150.000

Periode

2022