AMD

Vitro model af den ydre blod-nethindebarriere (yBRB)

Bjørg Skjøth Lunding, ph.d.-stud., Institut for Immunologi og Mikrobiologi (ISIM), Københavns Universitet, modtog et legat til at forske i de mekanismer, der er årsag til udviklingen af nethindesygdomme, for eksempel AMD. Projektet vil gøre brug af en in vitro model af den ydre blod-nethindebarriere (yBRB) til at undersøge, om pro-inflammatoriske signalmolekyler (cytokiner) påvirker cellerne i nethindens evne til at lave bestemte skadelige proteiner, herunder de proteiner, som spiller en rolle for udviklingen af druser (proteinudfældninger) under det yderste lag af nethindens celler. Dannelsen af druser sker flere år før udviklingen af AMD, og derfor er en forståelse af denne proces af central betydning for valg af behandlingsstrategi. De samme mekanismer vil blive undersøgt i in vivo mussemodeller.

I 2019 modtog han i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2020 modtog han i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2021 modtog han et legat på 250.000 kroner fra Øjenforeningen, hvorfra 50.000 kroner kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2022 modtog han et legat på 300.000 kr. Hvoraf 250.000 kr. er doneret af Fondation Juchum

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

1.000.000

Periode

2019 - 2022

Af Bjørg Skjøth Lunding, ph.d.-stud