Regnbuehinden (Iris) og Pupillen

Øjets regnbuehinde (Iris) og pupil markeret på tværsnit af øjet

Gennem den klare hornhinde ses den farvede regnbuehinde, som udgår vandret fra kanten af hornhindekuplen og ender i et centralt sort hul, som kaldes pupillen. Regnbuehinden indeholder muskler, som henholdsvis kan åbne og lukke pupillen. Balancen mellem musklerne bestemmer pupillens størrelse og reguleres af lysmængden, således at pupillen er lille i solskin og stor i mørke.

Øjenskader omfatter skader på øjeæble, øjenhule og øjenomgivelser. De fleste skader er ubehagelige, men fører sjældent til vedvarende synstab...