Diabetisk øjensygdom

Forhøjet blodsukker enten på grund af for lidt insulin (type1) eller på grund af nedsat følsomhed for insulin (type 2) påvirker efter mange års forløb de små blodårer i bl.a. nethinden, således at blodårerne bliver utætte, hvorved der opstår iltmangel.

Definition

Forhøjet blodsukker enten på grund af for lidt insulin (type1) eller på grund af nedsat følsomhed for insulin (type 2) påvirker efter mange års forløb de små blodårer i bl.a. nethinden, således at blodårerne bliver utætte, hvorved der opstår iltmangel. Hos et mindretal fører dette til dannelse af nye blodkar, som dels kan briste og fremkalde blødning og dels kan vokse ind i glaslegemet. Endelig kan der opstå væskeudtrædning omkring den gule plet.

Symptomer

Selv fremskredne diabetiske nethindeforandringer kan være symptomløse. Først når blødninger og væskeudtrædning nærmer sig den den gule plet bemærkes uklart centralsyn. Blødning ud i glaslegemet opleves som hurtig tiltagende ofte stærkt sløret syn evt. indledt med en skygge i synsfeltet.

Undersøgelser

Diagnosen stilles af øjenlægen, som med sit øjenmikroskop kan undersøge øjets nethinde. Det er meget vigtigt, at alle patienter med diabetes får undersøgt deres nethinder enten af øjenlægen eller ved fotografering. Øjenundersøgelsen skal finde sted, når diagnosen stilles og derefter med passende mellemrum, ofte ved årlige undersøgelser.

Behandling

De almindelige og milde former for diabetiske nethindeforandringer kræver ingen behandling. Dannes der nye blodkar, er det meget vigtigt, at laserbehandle hele nethindens periferi for derved at forebygge synstab. Ved væskeudtrædning omkring den gule plet behandles med laser centralt i nethinden. Blødning ud i glaslegemet, som ikke svinder af sig selv indenfor 3 måneder, vil ofte kræve operation med fjernelse af det uklare glaslegeme (vitrectomi).