Glaslegemesammenfald (Corpus vitreum)

Øjeæblets indre er bag linsen fyldt med en klar geléagtig substans - glaslegemet - som med alderen bliver gradvis mere flydende, således at den gelatinøse struktur bliver så svag, at glaslegemet falder mere eller mindre sammen.

Definition

Øjeæblets indre er bag linsen fyldt med en klar geléagtig substans - glaslegemet - som med alderen bliver gradvis mere flydende, således at den gelatinøse struktur bliver så svag, at glaslegemet falder mere eller mindre sammen. Da glaslegemet er fæstnet til nethinden i dennes periferi, er der risiko for, at der rives et hul i nethinden, som kan medføre en nethindeløsning. Disponerende faktorer er stærk nærsynethed og traumer.

Symptomer

Når glaslegemet bliver mere flydende, kan uklarheder svømme rundt og opleves som bevægelige uklarheder (flyvende myg eller mouche volentes). Når glaslegemet bevæger sig ved helt eller delvis sammenfald, vil det visse steder trække i nethinden, hvilket opleves som lysglimt.

Undersøgelser

Diagnosen stilles af øjenlægen, som med sit øjenmikroskop kan undersøge øjets indre. Da der kan opstå et hul i nethinden ved sammenfald af glaslegemet, må øjenlægen undersøge nethindens periferi evt. ved at anvende et specielt kontaktglas.

Behandling

Almindeligvis kræves ingen behandling. Ændring i symptomernes karakter og specielt tiltagende skyggedannelse kan være tegn på nethindeløsning og kræver derfor omgående fornyet øjenundersøgelse. I sjældne tilfælde kan uklarhederne i glaslegemet være så generende, at det kan komme på tale kirurgisk at fjerne glaslegemet og erstatte det med saltvand (vitrectomi).