Hornhindebetændelse (Keratitis)

Definition

Uklarheder, der oftest udbreder sig fra få punkter på hornhindens overflade ledsaget af rødme, kaldes hornhindebetændelse. Sygdommen er almindelig, findes i alle aldre, kan være smitsom og kan optræde som en følge til andre øjensygdomme, såsom slimhindebetændelse, regnbuehindebetændelse, akut grøn stær og som komplikation til operation for f.eks. grå stær. Årsagen er ofte forkølelsesvirus (herpes), men kan også skyldes bakterier - specielt hos brugere af kontaktlinser.

Symptomer

Smerter, tåreflod, sløret syn, lysskyhed og rødt øje er almindelige symptomer.

Undersøgelser

Diagnosen stilles af øjenlægen, som med sit øjenmikroskop kan se de mere eller mindre karakteristiske forandringer på hornhindens overflade. Således kan hornhindebetændelse forårsaget af herpesvirus kendes på en typisk grentegning (dendritica). I alvorligere tilfælde er det nødvendigt at tage en vævsprøve (hornhindeskrab) til dyrkning for at identificere en bakteriel årsag.

Behandling

Antiviral øjensalve anvendes mod herpesvirus. Antibiotiske øjendråber anvendes, hvis bakteriel årsag mistænkes. For at dæmpe smerterne gives dråber, som virker lammende på de ringmuskler, der styrer nærindstillingsevnen og pupillens størrelse, således at læseevnen ophæves og pupillen udvides.

Forebyggelse

Fornuftig hygiejne ved håndtering af kontaktlinser, ligesom udtagning om natten, nedsætter risikoen for hornhindebetændelse hos kontaktlinsebærere.