Hornhinden

Betydningen af descemets-membran for udvikling af sygdomme på hornhindens inderside

Mette Hedegaard Correll, læge, ph.d.-stud., Glostrup Hospital, fik et legat til støtte for ph.d.-projekt med det formål at undersøge betydningen af descemets-membran for udvikling af sygdomme på hornhindens inderside – endothelet – som er den dominerende årsag til hornhindetransplantation. I hornhindens periferi finder man tegn på stamcellelignende celler, som deler sig og migrerer mod hornhindens centrum, hvor de modnes til færdige endothelceller. Studiet vil søge at dyrke og karakterisere disse stamceller og indgive dem i øjet på dyr med læderet endothel med henblik på, at de kan danne et nyt funktionelt endothel. I positivt fald kan denne behandlingsmetode blive et attraktivt alternativ til transplantation af hornhindevæv fra en afdød donor.

I 2014 modtog hun i alt 400.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2015 modtog hun i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen. Heraf 55.000 kr. fra Carl og Nicoline Larsens Fond
I 2016 modtog hun i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen, og et legat på 50.000 kr. fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2017 modtog hun i alt 80.000 kr. fra Øjenforeningen, og et legat på 50.000 kr. fra Helene og Viggo Bruuns Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

1.180.000

Periode

2014-2017

Af Mette Hedegaard Correl