Hornhinden

Hornhindens biomekaniske egenskaber før og efter laser refraktiv kirurgi

Iben Bach Pedersen, ph.d.-stud. og klinisk assistent, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, modtog et legat til undersøgelse af hornhindens biomekaniske og tomogra ske ændringer efter laser-refraktiv kirurgi og hornhindetransplantation ved behandlingen af refraktionsanomalier og keratoconus. SMILE er en internationalt anerkendt procedure til behandling af myopi. Udviklingen af femtosekund-laserskæring ved SMILE har givet nye teoretiske muligheder for behandling af hypermetropi og keratoconus. Ph.d.-projektet vil, baseret på ex vivo-studier, undersøge endokeratofaki som en fremtidig behandling af svær hypermetropi og keratoconus.

I 2012 modtog hun i alt 90.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2015 modtog hun i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen. Heraf 149.572 fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2016 modtog hun i alt 180.000 kr. fra Øjenforeningen, og 200.000 kr. fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2017 modtog hun i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog hun i alt 50.000 kr. fra Helene og Viggo Bruuns Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

640.000

Periode

2012-2018

Af Iben Bach Pedersen