Nærsynethed

Undersøgelse af 164 myopi-patienter behandlet med PRK fra 1992 til 1998

Anders Vestergaard, ph.d.-studerende, Odense Universitetshospital, modtog et legat til færdiggørelse af ph.d.-studie omfattende 2 delprojekter vedr. myopi (nærsynethed). 1) Opfølgende undersøgelse af 164 myopi-patienter behandlet med PRK fra 1992 til 1998 til belysning af langtidseffekten, som ikke hidtil er belyst ved myopi. 2) Et prospektivt studie af 35 patienter behandlet for høje grader af myopi med femtosekund laser, henholdsvis ReLEx flex på det ene øje og ReLEx SMILE på det andet øje med henblik på at belyse effekt og patienttilfredshed.

I 2010 modtog han i alt 376.473 fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2011 modtog han i alt 121.000 fra Øjenforeningen
I 2012 modtog han i alt 207.931 fra Øjenforeningen, Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2017 modtog han i alt 100.000 fra Øjenforeningen, Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

805.404

Periode

2010-2017

Af Anders Vestergaard