Grøn stær

Patienter med grøn stær har en nedsat evne til at regulere den ilt og energi

Mia Langbøl, ph.d.-stud., Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU, modtog et legat til at undersøge, hvorvidt kroppens håndtering af reaktive iltmolekyler varierer afhængigt af, om en person har grøn stær eller ej. Hypotesen lyder, at patienter med grøn stær har en nedsat evne til at regulere den ilt og energi, der omsættes i kroppens organer. Det kan betyde, at der påføres skader på lipider og metabolitter. Nethinden er særligt følsom for denne type skader, hvorfor følgerne heraf antages at være en væsentlig risikofaktor for udviklingen af grøn stær. Projektet anvender en human eksperimentel model til at teste, hvordan vekslende ilttilbud påvirker fænotyper med og uden grøn stær. Desuden undersøger projektet, om tilstedeværelsen og mængden af skader på lipider og metabolitter kan anvendes som diagnostisk og terapeutisk værktøj ved behandling af grøn stær.

I 2018 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2019 modtog hun i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2020 modtog hun i alt 308.150 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

858.150

Periode

2018-2020

Af Mia Langbøl