Grøn stær

Test af nervebeskyttende stoffers påvirkning af nethinden hos patienter med grøn stær

Rupali Vohra, læge og ph.d.-studerende, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (KU) modtog et legat til at teste af nervebeskyttende stoffers påvirkning af nethinden hos patienter med grøn stær. Det er i dag ikke muligt at helbrede grøn stær. Der findes kun behandlinger, som bremser sygdommens udvikling. Disse behandlinger har fokus på at regulere trykket i øjet. Grøn stær fører på sigt til blindhed, og det har derfor stor interesse at finde en helbredende behandling. Trykket i øjet er langt fra den eneste årsag til grøn stær. Tab af synsnerveceller bidrager for eksempel også til udviklingen, hvorfor nervebeskyttende stoffer er i søgelyset som behandlingsalternativ. I projektet udtages små blokke af nethinden fra mus og grise for at teste, hvordan nervebeskyttende stoffer påvirker cellerne i nethinden. Projektet udgør en del af en ph.d., der overordnet undersøger, om mælkesyre har nervebeskyttende egenskaber.

I 2016 modtog hun i alt 100.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog hun i alt 100.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

200.000

Periode

2016-2017

Af Rupali Vohra