Grøn stær (Glaukom)

Grøn stær skyldes henfald af synsnerven, hvor denne forlader øjet (papillen). Sygdommen er ofte forbundet med forhøjet øjentryk og optræder i to forskellige former.

Definition

Grøn stær skyldes henfald af synsnerven, hvor denne forlader øjet (papillen). Sygdommen er ofte forbundet med forhøjet øjentryk og optræder i to forskellige former. Almindelig grøn stær er ofte ledsaget af moderat forhøjelse af øjentrykket og medfører et langsom henfald af synsnerven. Akut grøn stær opstår, når øjets væskeafløb pludseligt blokeres, hvorved trykket stiger voldsomt. Kan medføre, at synsnerven visner inden for få dage. Grøn stær er hyppigst aldersbetinget. Men sygdommen kan også være medfødt eller opstå i ungdommen. Kan forekomme som følge af diabetes eller regnbuehindebetændelse. Kan endvidere opstå som komplikation til de fleste øjenoperationer eller pga. af slag (traumer). Endelig kan grøn stær udløses af forskellige medikamenter, hvoraf specielt steroider skal nævnes.

Symptomer

Almindelig grøn stær giver ingen symptomer, før sygdommen er ret fremskreden. I denne fase overses ting til siderne eller der er nedsat syn på det ene øje. Begge dele skyldes et betydeligt henfald af synsnerven. Akut grøn stær giver ofte voldsomme symptomer med smerter, opkastning, sløret syn og rødt øje.

Undersøgelser

Diagnosen stilles af øjenlægen, som med sit øjenmikroskop kan undersøge øjets indre herunder synsnerven og kammervinklen. Endvidere undersøges synsfeltet og øjentrykket. Når diagnosen grøn stær er stillet, skal man sædvanligvis kontrolleres regelmæssigt resten af livet med de nævnte undersøgelser.

Behandling

Al behandling sigter mod at sænke øjentrykket. Dette kan ske med øjendråber, ved laserbehandling eller med operation oftest i den nævnte rækkefølge. Akut grøn stær kan, efter at det akutte anfald er overstået, i en del tilfælde kureres ved at skyde hul i regnbuehinden med en speciel laser.