Nærsynethed

Sammenhæng mellem udvikling af nærsynethed og årehindens tykkelse

Mathias Hvidtfelt Hansen, stud. med., Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til undersøgelse af en eventuel sammenhæng mellem udvikling af nærsynethed og årehindens tykkelse. Man ved, at årehinden bliver tynd samtidig med eller efter udvikling af nærsynethed. Hvis ændringer i årehindens tykkelse går forud for udvikling af nærsynethed, kan det være en hurtig og brugbar metode til at undersøge, om behandlingstiltag for at forebygge nærsynethed virker. Udover at påvirke både børns og voksnes udfoldelsesmuligheder, øger nærsynethed risikoen for at udvikle f.eks. nethindeløsning, grøn stær og nethindedegeneration. Undersøgelsen er en del af CCC2000-Øjenstudier, hvor ca. 1.500 børn født i år 2000 er blevet fulgt og har fået foretaget flere øjenundersøgelser.

I 2015 modtog han i alt 584.410 kr. fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2016 modtog han i alt 683.905 kr. fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2017 modtog han i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog han i alt 117.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

1.735.315

Periode

2015-2018

Af Mathias Hvidfelt Hansen