Grå stær

Anti-inflammatoriske behandling og optimere det post-operationelle forløb for patienter med grå stær

Jesper Høiberg Erichsen, læge og ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til at forbedre kvaliteten af den anti-inflammatoriske behandling og optimere det post-operationelle forløb for patienter med grå stær. Projektet er todelt. I første del sammenlignes risikoen for nethindehævelse og effekten på synsevnen ved behandling med anti-inflammatoriske øjendråber (ketorolac og prednisolon) og behandling med depotindsprøjtninger af kortikosteroid (dexamethason) efter operation. Anden del er et kvalitetskontrol-studie, der undersøger, hvilken betydning det har at udelade førstedagskontrol efter operation for grå stær, som det anbefales i den nyeste opdatering af den Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af grå stær. Begge del-studier har til formål at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcer, samt garantere patienterne størst sikkerhed.

I 2016 modtog han i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog han i alt 140.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog han i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

690.000

Periode

2016-2018

Af Jesper Højberg Erichsen