Synspunkt

Flerstyrkelinser og grå stær

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Der udføres mere end 50.000 operationer for grå stær om året i Danmark. Dermed er det den hyppigst udførte operation i sundhedsvæsenet. For at sikre, at operationen udføres ensartet med høj kvalitet på tværs af landet, udgav Sundhedsstyrelsen i 2013 første gang nationale kliniske retningslinjer (NKR) med faglige anbefalinger for behandlingen. På baggrund af den nyeste viden reviderede man i 2019 anbefalingerne – som noget nyt med deltagelse af Øjenforeningen som repræsentant for patienterne.

Ved operation for grå stær fjernes øjets linse. I gamle dage blev den erstattet af en stærbrille, men siden 1980’erne har man i stedet lagt en kunstig plastiklinse ind i øjet. Dette giver en langt bedre patientkomfort, og gennem de seneste 30 år har dette været standardbehandlingen.

Fordelen ved brug af flerstyrkelinsen er brillefrihed. Ulempen er, at flerstyrkelinserne kan give øget blænd­ingsgener og nedsat kontrastfølsomhed.

De fleste mennesker over 50 år bruger i dag flerstyrkelinser for at kunne se på alle afstande med den samme brille. Der er derfor et stort marked for at udvikle en linsetype, der, når den lægges ind i øjet, gør patienten brillefri. Linsefirmaerne har gennem de senere år derfor udviklet tiltagende bedre linser til brug inde i øjet.

Øjenforeningen modtager mange spørgsmål om flerstyrkelinser, og ved udarbejdelse af den nye NKR ønskede vi derfor også en vurdering af brugen af flerstyrkelinser; et emne, der ikke var medtaget i oprindelige retningslinjer. Fordelen ved brug af flerstyrkelinsen er brillefrihed. Ulempen er, at flerstyrkelinserne kan give øgede blændingsgener og nedsat kontrastfølsomhed. I det aldrende øje kan disse ulemper blive ganske betydningsfulde.

Øjenforeningen mener, at valget af linsetype bør foregå på et oplyst grundlag, men patienten bør have mulighed for – uden egenbetaling – at vælge en flerstyrkelinse, selvom denne forsat ikke er standardvalget.

her er artiklen om såvel NKR-anbefalingerne som grå stær-behandling.