Synspunkt

Tak til jer!

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Kære læser

Vi er din stemme. Derfor har det i mange år været et stort ønske for os at lære jer endnu bedre at kende; for kun på den måde ved vi, hvem vi reelt repræsenterer, og hvad I som medlemmer ønsker af os som forening. Uden medlemmer – ingen Øjenforeningen.

Det var derfor med stor glæde, at vi i foråret 2021 kunne gennemføre en telefonisk medlemsundersøgelse. Undersøgelsen blev gennem­ført af den socioøkonomiske virksomhed All Ears, der hovedsageligt beskæftiger personer, der selv har et betydeligt synshandikap.
 

Denne indsigt er guld værd for os – og vi lytter

I store tal viste medlems­undersøgelsen, at 80 pct. af jer medlemmer er personer, der selv har en øjensygdom, og 10 pct. er pårørende til en person med en øjensygdom. 40 pct. af jer fortalte os, at I meldte jer ind i foreningen, fordi I ønsker at støtte øjensagen. 10 pct. af jer ønsker at få hjælp, og 50 pct. af jer ønsker både at få hjælp og at støtte sagen.

Et flertal af jer er glade for og tilfredse med de tilbud og aktiviteter, vi tilbyder nu. Herudover ønsker knap 10 pct. mere opmærksomhed om øjensagen (pressedækning og politisk dialog), flere end 30 pct. ønsker, at vi giver flere penge til øjenforskning, og et fåtal flere medlemstilbud. Denne indsigt er guld værd for os – og vi lytter. Tusind tak for det!

I forlængelse af undersøgelsen har vi styrket vores position som patientforening. I april 2021 blev Øjenforeningen optaget i Danske Patienter, der er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Dette gør, at vi nu er den mest naturlige samarbejdspartner for alle offentlige myndigheder, der ønsker at høre de danske øjenpatienter. Yderligere har vi mulighed for at komme med input til Danske Patienters politiske arbejde.

Og apropos politisk arbejde, så fortsætter vi kampen for, at ingen skal miste synet, mens de venter i kø til øjenlægen. Ved årets Folkemøde, som i år primært afvikles digitalt, men med få fysiske deltagere i Allinge på Bornholm og i Altingets Gård et stenkast fra Christiansborg, afholder vi igen debat, ligesom vi løbende sætter problemstillingen i mediernes søgelys – til gavn for vores medlemmer såvel som alle danske øjenpatienter og deres pårørende.

God læselyst.