Artikel

Deltagere søges til nyt projekt

Svagtseende deltagere fra 18 år søges til et videnskabeligt projekt, der har til formål at udvikle et softwaresystem, der kan blive implementeret i eksisterende synshjælpemidler. Projektet foregår på DTU Lyngby, IBOS Hellerup og Kennedy Centret i Glostrup i sommeren og efteråret 2021.

Billede af en med briller

Foto: Joachim Rode
Overlæge Line Kessel fra Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme – Kennedy Centret, Glostrup, er overordnet øjenansvarlig for projektet ’Integrating Eye Tracking into Mixed reality based Visual Aids’, der ledes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med Afdeling for Øjensygdomme – Kennedy Centret og Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Af Ditte M. Hansen Øjenforeningen

Deltagere søges netop nu til det videnskabelige projekt med navnet ’Integrating Eye Tracking into Mixed reality based Visual Aids’, der ledes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med Afdeling for Øjensygdomme – Kennedy Centret og Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Projektets formål
Formålet med projektet er at udvikle et softwaresystem til elektroniske synshjælpemidler, der kan følge øjenbevægelserne, bruge mixed/augmented reality samt være tilpasset hver persons individuelle behov.

I mange år har elektroniske synshjælpemidler, som viser et videobillede af omgivelserne til brugeren, været tilgængelige, men de har endnu ikke opnået relevant teknisk fremgang, såsom registrering af øjenbevægelser og augmented reality. Hjælpemidlerne kan zoome ind, øge kontrasten eller ændre farven på omgivelserne, men i øjeblikket kan de ikke tage hensyn til den handling, personen udfører, eller hjælpe med fiksation, og de er ikke designet til at kompensere for personens individuelle synstab. Dette ønsker projektet at lave om på.

Praktisk information
Projektet foregår på DTU i Lyngby, IBOS i Hellerup og Kennedy Centret i Glostrup hen over sommeren og efteråret 2021. Deltagere skal være fyldt 18 år.

Deltagerne vil blive inviteret til en øjenundersøgelse af en øjenlæge på Kennedy Centret. Undersøgelsen indbefatter måling af synsstyrke, tryk, synsfelter, kontrastsyn, farvesyn, spaltelampeundersøgelse samt forskellige billeder af deltagernes nethinde. I forbindelse med øjenundersøgelsen vil deltagerne få pupiludvidende øjendråber, som virker i fire til seks timer. Øjenundersøgelsen vil vare omkring tre til fire timer inklusive pauser. 

Den anden del af projektet foregår på IBOS og/eller DTU. Her vil deltagerne få registreret deres øjenbevægelser i forbindelse med udførelsen af en række (for den enkelte deltager) relevante dagligdags gøremål, der bliver udvalgt i samråd med deltageren. For eksempel smøre en sandwich og lignende. Aktiviteterne vil cirka tage tre til fire timer.

Kontakt
For deltagelse eller mere viden om projektet skriv til visualaids@compute.dtu.dk