synspunkt

Altid ét øje ad gangen

Vi ved desværre af erfaring, at nogle øjenpatienter kommer i behandling for sent, fordi de ikke reagerer på deres nedsatte syn hurtigt nok. Derfor kan det ikke siges ofte nok, at når det kommer til synet, er det vigtigt ikke at se tiden an. I ventetiden kan du nemlig ende med at have spillet dine behandlingsmuligheder af hænde.

Carsten Edmund
Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Den almindeligste årsag til nedsat syn er brillefejl. Det er derfor helt forståeligt, at mange ender med at konkludere over for sig selv, at løsningen blot er et par nye briller, og at det ikke haster at få undersøgt øjnene og udskiftet de gamle briller. Et par forkerte briller truer da heller ikke øjensundheden.

I en periode kan man også sagtens klare sig med et godt syn på det ene øje, da vores hjerne er så smart, at den lader det gode øje kompensere for synet på det dårlige. Det kan imidlertid være en farlig strategi at vente med at finde årsagen til synstabet, da det kan være en alvorlig øjensygdom, der kræver hurtig behandling inden for dage til uger, hvis et varigt synstab skal undgås.

For at undgå, at hjernen kompenserer for syns­ned­sættelsen på et øje, er det vigtigt, at du jævnligt tjekker dit syn og altid tjekker ét øje ad gangen.

Hertil kommer, at en synstruende øjensygdom kan indtræde forskudt på de to øjne. Jo hurtigere du finder ud af, at du har et problem på et øje, jo hurtigere kan der forebygges og gives tidlig behandling på det andet.

For at undgå, at hjernen kompenserer for syns­ned­sættelsen på et øje, er det vigtigt, at du jævnligt tjekker dit syn og altid tjekker ét øje ad gangen. Du kan for eksempel gøre det, når du ser tv. Behold dine almindelige briller på eller kontaktlinser i, og hold så for henholdsvis det højre og venstre øje. Er underteksternes skarphed ens på de to øjne? Du kan også tjekke dit syn, når du læser eksempelvis avis med dine læsebriller på. Læses teksten lige skarpt med henholdsvis højre og venstre øje?

Opdager du, at du har nedsat syn på det ene eller begge øjne, så bør du blive undersøgt hurtigst muligt hos en optiker eller en øjenlæge for at få afklaret årsagen.

I dette nummer kan du læse om, hvilke øjen­symptomer du skal være opmærksom på, og hvordan du bør reagere. Nogle symptomer er harmløse, mens andre er akutte. Det vigtigste er dog, at du er opmærksom, så du kan reagere i tide, hvis du har tegn på øjensygdom. 

God læselyst.