Synspunkt

Kørekortsag

Foto credit:
Af PetraD / Colourbox

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Kravet om fornyelse af kørekort til privatbil ved 75 år eller efterfølgende blev afskaffet den 1. juli 2017. Når kørekortet til privat bil udløber, bliver det fremover fornyet til at gælde i 15 år. (Det gælder uanset alder). Samtidig afskaffede man kravet om lægeattest ved fornyelse. Men helbredskravene forblev uændrede, bortset fra at der i visse tilfælde kan gøres undtagelser for kravet til synsstyrke og synsfelt.

En læge, som i sit virke erfarer, at en patient, der kører bil, ikke opfylder helbredskravene, skal nedlægge et lægeligt kørselsforbud. Hvis lægen er i tvivl, eller patienten er uenig i vurderingen, kan der startes en kørekortsag. En kørekortattest, eventuelt vedlagt en udtalelse fra en speciallæge, afleveres til kommunen, som via politiet får sagen vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ordningen har nu virket i mere end et år, og Øjenforeningen har derfor spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed om deres erfaringer med kørekortsager inden for synsområdet. Desværre har styrelsen ingen opgørelser over sagerne, og de er heller ikke villige til at give agtindsigt i de sager, der måtte være.

Øjenforeningen mener, at det er i befolkningens interesse at kende den praksis, der er i kørekortsager inden for synsområdet – specielt for at få afgrænset, hvilke undtagelser fra kravene til synsstyrke og synsfelt der accepteres.

Øjenforeningen er uforstående over for Styrelsens afvisende holdning og vil forfølge sagen ved at søge oplysningerne via politiet.