VÆRN OM SYNET

En gave til Øjenforeningen reducerer arveafgiften

– og forgylder tilværelsen – følelsesmæssigt forstås…

StockLite / Shutterstock.com

Af Erik Lohmann

For nu er alt jo ikke penge, de væsentligste værdier kan slet ikke måles i penge: Hvad er et godt syn værd? Eller et eftermæle som generøs – hvad er det værd? Taknemlighed over at være blevet betænkt – trods flere års manglende kontakt – hvad er det værd?

Svarene blæser i vinden…

Kun én ting er sikker: Du kan ikke tage det med dig, så hvorfor ikke skåne dine arvinger for arveafgift? Hvorfor ikke bidrage til, at dine medmennesker kan bevare synet længere, end tilfældet er i dag? Hvorfor ikke få et eftermæle som et generøst menneske?

Vejen hertil er ikke så vanskelig - skriv et testamente, hvor du donerer en gave til Øjenforeningen under den betingelse, at foreningen betaler arveafgiften for dine slægtninge og bekendte – eller hvem du nu vil betænke. Så falder alt det ovennævnte på plads – hvad du velsagtens kan hilse med tilfredshed. Der er intet hokuspokus i det – det er alene et spørgsmål om at være opmærksom på skattereglerne.

Sagen er, at Øjenforeningen som almennyttig forening er fritaget for at betale arveafgift. Men det forhindrer ikke, at vi frivilligt kan betale arveafgift for andre. Dette kan under visse omstændigheder være en fordel for begge parter – økonomisk – men samtidig opfylde de mål og gerninger, som varmer hjerter. Men inden vi nu bliver alt for opløftede, så lad os se på facts i form af afgiftsberegning efterfølgende illustreret ved et regneeksempel, som forhåbentlig er enkelt og forståeligt:

Arveafgift til alle andre end ægtefælle og nært beslægtede*) beregnes ved, at arvebeløbet reduceres med et bundfradrag på i øjeblikket 264.100 kr. Restbeløbet pålægges en boafgift på 15%. Men hertil kommer en tillægsafgift på 25% af det nye restbeløb. Herved kommer den samlede arveafgift til at udgøre 36,25% af arven.

Lad os tydeliggøre dette med et regneeksempel:

Figur 1.

Som det fremgår, vil arvingen ved gave til Øjenforeningen blive begunstiget med 57.788,75 kr. (2.000.000,00 - 1.942.211,25 kr.) samtidig med, at Øjenforeningen vil få mulighed for at uddele et forskningslegat på 304.711,25 kr. til en ung øjenlæge med et godt ph.d.-projekt i et dedikeret forskningsmiljø. Det kunne måske føre til et gennembrud i forsøget på at knække koden, der forklarer, hvorledes Tør AMD kan forebygges genetisk. Så vil al snak om AREDS og Våd AMD være irrelevant. Som blot ét eksempel. Tænk lidt over det…

Se også Øjenforeningens brochure ’Testamente – en tanke på eftertiden’.

*) Ægtefælle er afgiftsfri. Børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, forældre, tidligere ægtefælle, svigerbørn og samlever i min. 2 år, som er betænkt i testamentet, pålægges en arveafgift på 15% udover bundfradraget.

Men altså ikke søskende og disses afkom, dvs. nevøer/niecer. Og altså ej heller fætre/kusiner, som alle må leve med en arveafgift på 36,25%.