VÆRN OM SYNET

Kompensation af synshandicap efter en hjerneskade udføres ved ny teknik på Instituttet for Blinde og Svagsynede

Neuro Vision Technology, NVT er en mobilitetsfremmende metode til mennesker, som på grund af en hjerneskade er blevet enten halvsidigt blinde eller blinde i en mindre del af synsfeltet. Metoden har til formål at træne opmærksomheden til den side, som patienten ikke længere ser.

Af Gitte Thranum Haldbæk Ergoterapeut, ADL og Mobilityinstruktør
Figur 1. Træning i NVT Foto: Anders Clausen

12.000 danskere får årligt nedsat syn pga. blodprop/blødning i hjernen

Hvert år rammes 20.000 danskere af en hjerneskade primært pga. blodprop eller blødning i hjernen. Omkring 60 procent heraf oplever markante ændringer i deres syn, bl.a. halvsidig blindhed, hvor enten højre eller venstre synsfelt på begge øjne mangler. Hidtil har der ikke været den store fokus på rehabilitering af synet efter en hjerneskade, men det er et stort problem, for synet spiller en væsentlig rolle i alle de aktiviteter, vi foretager os. Uanset om det er at lave mad, læse sin mail, eller at finde vej fra A til B. På Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS, har vi siden 2010 tilbudt denne gruppe patienter undervisning i strategier til at kompensere for det manglende syn.

Træning af skanningsteknik fører gradvist mod normalfunktion

Neuro Vision Technology, NVT er udviklet i Australien i begyndelsen af 80'erne. Det er en systematisk og standardiseret metode til at opnå en øget mobilitet, bedre læsefunktion samt en forbedret evne til at mestre dagligdagsaktiviteter som f.eks. madlavning. Metoden går ud på, at patienten sidder foran et lyspanel, som har samme bredde som et normalt synsfelt. Lyspanelet er koblet til en pc, som gennem en række af forskellige øvelser på skift præsenterer lys fordelt over hele panelet. Patienten skal angive farven på lyset, og herved trænes den skanningsstrategi, hvor patienten lærer at skanne hele sit oprindelige synsfelt ved at dreje hovedet og øjnene til den side, hvor synet mangler (Fig. 1).

Ved behov støttes borgeren til denne skanning verbalt, auditivt eller taktilt. Når skanningsstrategien begynder at være automatiseret, fortsættes undervisningen videre ud i miljøer, som gradvist bliver mere komplekse og stiller større krav til delt opmærksomhed. Patienten lærer at bruge skanningsteknikken, mens han/hun er i bevægelse, fordi det at orientere sig mens vi går, er det, vi ubevidst gør, når vi ikke har problemer med synet.

Figur 2. "Det er ikke sådan, at der er helt sort i den dårlige side, men jeg kan bare ikke se det. Lidt ligesom jeg heller ikke kan se de ting, som foregår bag ved mig", fortæller Klaus Hansen, som har modtaget undervisning i NVT Foto: Anders Clausen

Symptomerne er mangeartede

Det kan være svært for patienten selv at opdage, at det er synet, det er galt med. Nogle opdager det, når de læser. Teksten giver pludselig ikke mening, linjeskift bliver besværliggjort eller endelsen på ordet bliver ikke læst. Andre går ind i ting eller i andre mennesker og kan ikke længere færdes alene i trafikken. Mange tror fejlagtigt, at det er øjnene, som det er galt med, men årsagen skal i virkeligheden findes i hjernen. Når vi ser med øjnene, skal det, vi ser, sendes hele vejen gennem hjernen til synscentret i den bagerste del, hvor det sete bliver bearbejdet og gjort forståeligt. Der er derfor en lang vej fra øjnene forrest til synscentret bagerst, hvor en skade i hjernen kan have indvirkning på vores evne til at se (Fig. 3).

Det er i hjernen billeddannelsen sker i synscentret
Figur 3. Det er i hjernen billeddannelsen sker i synscentret

Patienterne kan frit henvende sig til IBOS om NVT

Det kræver ingen særlig henvisning at modtage
undervisning i NVT. NVT-klinikken samarbejder med de nærliggende hospitaler, som henviser relevante patienter til os. Men både privatpraktiserende øjenlæger, pårørende og patienterne selv kan tage kontakt til os. Vi tilbyder at tage patienten ind til en gratis udredning, hvor både de synsmæssige og de kognitive vanskeligheder afdækkes, fordi det har betydning for patientens evne til at forstå og modtage undervisning. Vi samarbejder med øjenlæge, specialoptiker og eksperter inden for læsning, belysning og mobility med det formål at give patienten det bedste udgangspunkt for at bruge sit syn. Hvis udredningen viser, at NVT er relevant og patienten ønsker det, søger vi patientens kommune om et fuldt NVT-forløb.

Effekten af NVT fortjener et forskningsprojekt

IBOS arbejder på at samle midler til forskning i effekten af NVT. Foreløbig er NVT-klinikken i samarbejde med Herlev Hospitals Neurologiske afdeling i gang med at dokumentere resultaterne. De foreløbige resultater viser en markant udvikling i de synsmæssige færdigheder og i det tempo, patienterne går med, samtidig med at de er i stand til at orientere sig efter kendemærker i omgivelserne. Resultaterne understøttes af lignende dokumenterede internationale erfaringer. Vi har desuden opnået gode resultater med undervisning af patienter, som udover at være halvsidigt blinde også har det, som kaldes visuel neglect, hvilket betyder, at patienterne ikke er opmærksomme på, hvad de ikke ser. Det er en gruppe patienter, som det tidligere var opfattelsen ikke kunne profitere af undervisning.

Individuel undervisning via ca. 22 lektioner letter tilknytningen til arbejdslivet

Et undervisningsforløb i NVT består i gennemsnit af 22 lektioner. Undervisningen er individuelt tilrettelagt på baggrund af udredningen. Det er målet med undervisningen at give patienten et så meningsfuldt og uafhængigt liv som muligt. I mange tilfælde er det altafgørende at bevare patientens tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, og her er det centralt, at patienten lærer at udnytte sit syn bedst muligt. Vi har undervist flere patienter, som efter et NVT-undervisningsforløb er i stand til at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet på helt normale vilkår.