Synspunkt

Kørekort og alder

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

1. juli 2017 har Folketinget afskaffet kravet om lægeundersøgelse i forbindelse med privat kørekortfornyelse for personer over 75 år. Begrundelsen har været, at der ikke findes nogen entydig dokumentation for, at ældre bilister er involveret i flere trafikuheld end yngre.

Helbredskravene til kørekort er dog i det væsentlige uændret. Ansvaret for, at en bilist opfylder helbredskravene, er nu lagt over på bilisten selv og lægen, som skal reagere med et såkaldt lægeligt kørselsforbud, hvis det erfares, at kørekortkravene ikke er opfyldt.

Tidligere afholdt en del ældre bilister sig fra at søge kørekortfornyelse, fordi de erkendte, at de ikke kunne passere et læge- tjek. Man kan nu frygte, at nogle ældre bilister undlader at søge 
læge for at undgå et eventuelt lægeligt kørselsforbud.

Den sociale konsekvens af at miste kørekortet stiger med den nedsatte fysiske mobilitet, som ofte følger med den stigende alder. Særligt uden for de større byer kan manglende kørekort føre til isolation, så det er  forståeligt, at ældre meget nødigt vil opgive kørekortet.

Da risikoen for helbredsproblemer, herunder svigtende synsfunktion, stiger med alderen, stiger risikoen for, at helbredskravene til kørekort ikke længere opfyldes. Øjenforeningen opfordrer såvel den enkelte ældre bilist som de pårørende til at reagere på mistanke om manglende egnethed til at køre bil ved at inddrage lægen.

Inde i bladet kan du læse nærmere om, hvad der erstatter de tidligere aldersbetingede lægetjek ved at klikke på linket nedeunder.