Spørgsmål til øjenlægen

Pludseligt opståede vedvarende synsforstyrrelser. Det var ikke muligt at få telefonisk kontakt med øjenlægen. Egen læge sendte en e-mail til øjenlægen, men der kom aldrig noget svar. Hvad gør man så med et akut opstået synsproblem?

Svar

Øjenforeningen opfordrer til, at man reagerer på sine øjensymptomer, således at eventuel rettidig behandling kan iværksættes. Hvis man lidt tilfældigt opdager nedsat syn på for eksempel et øje, kan man med fordel først henvende sig til en optiker, der dels kan måle synsstyrken, dels kan undersøge, om det drejer sig om et brilleproblem. Hvis optikeren ikke kan løse problemet, henvises der til en øjenlæge.

På Øjenforeningens hjemmeside (ojenforeningen.dk) er der en liste over alle praktiserende øjenlæger i Danmark ordnet efter postnummer, se listen her

På Sundhed.dk er ventetiden for en ikke-akut øjenlidelse anført. Henvendelse til en øjenlæge kræver ikke henvisning fra egen læge.

Drejer det sig om en akut øjenlidelse, kan man kontakte egen øjenlæge, og hvis ikke man har en sådan, bør man henvende sig til egen læge, der i en del tilfælde kan behandle tilstanden.

Kan man hverken få kontakt med egen læge eller en øjenlæge, må man ringe til akut-telefonen i den region, man bor i. Her kan man blive henvist til den nærmeste akutklinik, hvor en læge eventuelt kan kontakte den regionale vagthavende øjenafdeling.

Der er et akut øjenlægeligt beredskab i alle regioner, som kan diagnosticere og behandle akutte øjenlidelser. Bemandingen på de vagthavende øjenafdelinger tillader ikke, at patienterne henvender sig direkte, men fordrer, at man er lægeligt visiteret. Man kan således altid blive tilset af en øjenlæge, men vejen dertil kan være noget omstændelig.

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand